Léčbou inhibitory ACE lze u pacientů s diabetem 2. typu předejít vývoji mikroalbuminurie

Ruggenenti P, Fassi A, Parvano Ilieva A, et al. Preventing microalbuminuria in type 2 diabetes. N Engl J Med 2004;351:1941-1951.

Diabetická nefropatie je dnes v ekonomicky vy­spělých zemích nejčastější příčinou terminálního selhání ledvin. Diabetická nefropatie se vyvíjí zhmba u jedné třetiny pacientů s diabetem 2. typu.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

V komentované studii tedy kombinace trandolapril/verapamil a trandolapril samotný významně snížily u hypertenzních nonnoalbuminurických diabetiků 2. typu riziko vývoje mikroalbuminurie, verapamil sa­motný byl bez účinku. Vliv trandolaprilu byl výraz­nější než by odpovídalo malému rozdílu u krevním tla­ku mezi sledovanými skupinami.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura