Klinický obraz akutní tubulointersticiální nefritidy

Clarkson MR, Giblin L, O´Connell FP, OíKelly P, Walshe JJ, Conlon P, OíMeara Y, Dormon A, Campbell E, Donohoe J. Acute interstitial nephritis: clinical features and response to corticosteroid therapy. Nephrol Dial Transplant 2004;19:2778-2783.

Hlavními tématy publikované práce jsou klinický obraz akutní tubulointersticiální nefritidy (ATIN) a odpověď na léčbu kortikosteroidy (KS). ATIN je imunologicky podmíněné onemocnění ledvin, vyznačující se přítomností infiltrátu zánětlivých buněk, které nezřídka vede k akutnímu selhání ledvin (ASL).

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Ačkoli od prvního popisu hypersenzitivní akutní tubulointersticiální nefritidy (ATIN) uplynulo více než jedno století (Councilman WR, 1898), je problematika této nosologické jednotky stále živá.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura