Můžeme kyselina listová snížit výskyt kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým selháním ledvin?

Wrone EM, Hornberger JM, Zehnder JL, et al. Randomized trial of folic acid for prevention of cardiovascular events in end-stage renal disease. J Am Soc Nephrol 2004;15:420-426.

Zvýšené koncentrace homocysteinu v séru jsou pokládány v běžné populaci za rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. U pacientů s chronickým selháním ledvin není vztah mezi sérovými koncentracemi homocysteinu a výskytem kardiovaskulárních příhod jednoznačně prokázán.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Koncentrace homocysteinu v séru je u pacientů s chronickým selháním ledvin často zvýšena, ale údaje o vztahu mezi hodnotami homocysteinu a kardiovaskulární mortalitou a morbiditou jsou u pacientů s chronickým selháním ledvin rozporné.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura