Práva pacientů na dialýze – jak je formulovat a jak je zajistit

Andreucci VE, Kerr DNS, Kopple JD. Rights of chronic renal failure patients undergoing chronic dialysis therapy. Nephrol Dial Transplant 2004;19:30-38.

Jeden z nejvýznamnějších a u nás poměrně dobře dostupných odborných nefrologických časopisů, Nephrology Dialysis Transplantation (oficiální časo­pis ERA-EDTA, European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association), přináší v prvním čísle letošního roku první komplexní materiál zabý­vající se sice "nevědeckou", ale mimořádně význam­nou oblastí - právy pacientů s chronickým selháním ledvin, léčených dialýzou či transplantací.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Článek o právech pacientů je vhodný k zamyšlení při­ nejmenším ze dvou úhlů pohledu.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.