Postižení ledvin při Fabryho onemocnění a náhradní enzymatická léčba

Siamopoulos K.C.: Fabry disease: Kidney involvement and enzyme replacement therapy. Kidney Int 2003; 65:744-753.

Tématem "Nephrology forum" tohoto čísla Kidney International byla problematika ledvinného postižení v rámci onemocnění Anderson-Fabry (AF) a různé aspekty náhradní enzymatické léčby (enzyme replacement therapy - ERT) rekombinantním enzymem, nahrazujícím chybějící aktivitu vlastní α-galaktosidázy A (α-gal).

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Téma ledvinného postižení u AF a léčba rekombinantním enzymem α-gal A je dnes mimořádně aktuální, jelikož z oblasti klinických zkoušek se tato léčba dostává do klinické praxe (schválení léčby v ČR se předpokládá v roce 2004).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura