Teorie a praxe terapie antihypertenzivy u dialyzovaných pacientů

Griffith TF, Chua BSY, Allen AS, Klassen PS, Reddan DN, Szczech LA. Characteristics of treated hypertension in incident hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Am J Kidney Dis 2003;42:1260-1269.

Hypertenze provází prakticky všechny chronické nefropatie a její výskyt u pacientů vstupujících do dialyzačního programu se udává mezi 60-100 %.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Prevalence hypertenze u pacientů s chronickým renálním onemocněním je 60-100 %. Prevalence hypertenze u hemodyalizovaných se udává se až 80 %, ovšem je vysoce závislá na dosažení adekvátních postupů v ultrafiltraci, neboť primární je upravit objem extracelulární tekutiny (stanovení skutečné ,,suché" hmotnosti daného pacienta a její dosažení se současným zajištěním hemodynamické stability při dialýze).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura