Doc. MUDr. Peter Baláž , Ph.D., FEBS, MHA

Divize cévní chirurgie 3. LF UK a FNKV, Praha

Doc. MUDr. Peter Baláž , Ph.D., FEBS, MHA je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 2, s. 7-8