prof. MUDr. Radan Brůha , CSc.

Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČHS ČLS JEP)

prof. MUDr. Radan Brůha , CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: