MUDr. Lenka Benešová

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

MUDr. Lenka Benešová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 6, s. 100-100