MUDr. Jana Brunová , CSc.

Klinika diabetologie Centra diabetologie IKEM

MUDr. Jana Brunová , CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 2, s. 35-37
Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 4, s. 7-9