MUDr. Klára Blokšová

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha

MUDr. Klára Blokšová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 39-42