MUDr. Petr Bruch

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Petr Bruch je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 39-42