Osteoporóza a selhání ledvin: lze osteoporózu u pacientů se selháním ledvin diagnostikovat na podkladě stanovení kostní denzity?

Cunningham J, Sprague SM (on behalf of the Osteoporosis Work Ggroup): Osteoporosis in chronic kidney disease. Am J Kidney Diseases 2004;43: 556-571.

V roce 2003 uspořádala NKF (National Kidney Foundation) setkání odborníků v oblasti fosfokalciového metabolismu, nazvané "Sporné otázky kostního a minerálového metabolismu při chronickém onemocnění ledvin".

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Osteoporóza je velmi častým a závažným onemocněním, neboť její hlavní manifestací jsou fraktury. Riziko zlomenin lze poměrně dobře určit z vyšetření kostní denzity. Právě v tom spočívá praktický význam vyšetřování BMD a určování stupně odchylky od normy.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura