Farmakoepidemiologie anémie u nemocných po transplantaci ledviny

Winkelmayer WC, Kewalramani R, Rutstein M, Gabardi S, Vonvisger T, Chandraker A. Pharmacoepidemiology of anemia in kidney transpant recipients. J Am Soc Nephrol 2004;15:1347-1352.

Problematika anémie u nemocných s chronickým renálním selháním je dobře prostudována. Kromě snížené kvality života se renální anémie podílí na vzniku kardiovaskulárních komplikací a její úspěšná léčba řadu komorbidit odstraňuje.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Komentovaná studie představuje dosud největší studii o anémii v populaci nemocných po transplantaci led­ viny. jasně ukázala, že výskyt anémie je častý a že tito nemocní nejsou dostatečně léčeni.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura