Co ovlivňuje kostní denzitu při selhání ledvin?

Zayour D, Daouk M, Medawar W, et al. Predictors of bone mineral density in patiens on hemodialysis. Transpl Proc 2004;36:1297-1301.

Autoři prezentují výsledky stanovení kostní denzity u pacientů s chronickým selháním ledvin léčených hemodialýzou.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Osteoporóza je velmi častým a závažným onemocněním, neboť její hlavní manifestací jsou fraktury. Riziko zlomenin lze poměrně dobře určit z vyšetření kostní denzity. Právě v tom spočívá praktický význam vyšetřování BMD a určování stupně odchylky od normy.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura