Výskyt žilních stenóz vzniklých při dlouhodobém zavedení femorálního katétru

Weyde W, Badowski R, Krajewska M, Penar J, Moron K, Klinger M. Femoral and iliac vein stenoses after prolonged femoral vein catheter insertion. Nephrol Dial Transplant 2004;19:1618-1621.

Článek polských autorů se zabývá problematikou dlouhodobého cévního přístupu vytvořeného kanylací v. femoralis, zvláště s ohledem na stenózy ve v. iliaca a v. femoralis.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Ačkoli se metoda zavedení žilních katétrů standardizovala, výrazně se zkvalitnily jak design, tak materiály používané u katétrů a objevily se způsoby, jak dosáhnout zobrazení kanylovaných cév, zůstává řešení dočasného cévního přístupu každodenním rutinním problémem všech dialyzačních pracovišť.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura