MUDr. Martin Havrda, MHA

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Martin Havrda, MHA je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 3, s. 33-36
Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 26-28
Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 3, s. 40-42
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36
Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 97-99
Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 99-100