Testové otázky: Přesvědčte se, jak pozorně jste četli toto číslo – zkuste zodpovědět naše otázky

Prevence a časná detekce chronického onemocnění ledvin

1. Které faktory jsou považovány za zvláště důležité při uplatnění/zveřejnění zdravotní problematiky ve zpravodajských mediích ?

 1. důvěryhodnost informačních zdrojů, poskytování tiskových (odborných) zpráv masmédiím a čtivost (resp. TV atraktivnost)
 2. schopnosti vedoucích zdravotní rubriky či programu a vhodný výběr představitele odborné komunity
 3. výběr vhodného tématu, který se týká co největšího počtu laické populace
 4. výběr vhodného tématu, který je spojen s novými objevy ve zdravotnictví

Močový cystatin C jako časný biomarker akutního poškození ledvin při kardiovaskulární chirurgii

2. Zvýšení plazmatické koncentrace kreatininu:

 1. se vyskytuje současně se zvýšením koncentrace cystatinu C a NGAL při časné detekci akutního poškození ledvin
 2. předchází zvýšení plazmatických koncentrací cystatinu C a NGAL, ale ne koncentrací v moči
 3. opožďuje se až o 1–2 dny po zvýšení koncentrací cystatinu C a NGAL v moči
 4. nemá časovou vazbu na cystatin C a NGAL

Nové poznatky o tukové tkáni u chronických chorob ledvin: od tuku k faktům

3. Přítomnost většího množství viscerálního tuku u nemocných s CKD je ve srovnání s běžnou populací z hlediska kardiovaskulárního rizika:

 1. méně rizikové
 2. stejně rizikové
 3. zvýšeně rizikové
 4. riziko neovlivňuje

FSP1 jako možný prediktor odpovědi na kortikosteroidy u nemocných s IgA nefropatií

4. Znak FSP1 se exprimuje na povrchu:

 1. fibroblastů
 2. fibroblastů a EMT (tzv. epithelial-mesenchymal transition) buněk
 3. tubulárních epiteliálních buňkách a makrofágů

5. Rozhodující pro odpověď na terapii kortikosteroidy u nemocných s IgA nefropatií je počet FSP1+ buněk:

 1. < 32 buněk/zorné pole
 2. > 33 buněk/zorné pole
 3. > 52 buněk/zorné pole

Využití metody QuantiFERON v diagnostice tuberkulózy u dialyzovaných nemocných

6. Podstatou nových dvou testů QuantiFERON-TB Gold® a ELISPOT je stanovení imunitní reakce na specifické TBC antigeny, měřená dle tvorby a uvolňování:

 1. interferonu-γ
 2. interferonu-α
 3. interferonu-β
 4. tumor necrosis factoru-α

7. Výhodou nových dvou nových testů QuantiFERON-TB Gold® a ELISPOT při detekci TBC je proti standardnímu tuberkulinovému testu:

 1. užití specifičtějších TBC antigenů, vyšetření z jednorázového odběru krve, absence případné antigenní stimulace organismu, vyloučení subjektivního hodnocení
 2. nižší cena
 3. širší dostupnost
 4. možnost odhadnout potřebu vakcinace proti TBC

Správné řešení z minulého čísla: 1a, 2b, 3c, 4d, 5b, 6d, 7c, 8a

 • Kategorie: Komentované články