Testové otázky: Přesvědčte se, jak pozorně jste četli toto číslo – zkuste zodpovědět naše otázky

Porucha lipidového spektra u onemocnění ledvin: patogeneze a léčba

1. Porucha lipidového spektra u nemocných s CKD:

 1. představuje závažný rizikový faktor stejně jako v populaci a je nutné ji léčit
 2. vzhledem ke komplikované etiologii aterosklerózy u CKD není příliš významná
 3. představuje rizikový faktor pouze na začátku onemocnění
 4. podle posledních údajů její léčba není účinná, a proto nutná

2. Latentní hypotyreóza u nemocných na CAPD bývá spojena s:

 1. sníženou koncentrací TSH, T3 a T4
 2. zvýšenou koncentrací TSH, přičmž T3 a T4 mohou být snížené či normální
 3. hladiny T3, T4 a TSH se nemění
 4. je snížená koncentrace TSH, ale vždy zvýšeny T3 a T4

Akutní selhání ledvin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

3. Celkově byly coby nezávislé rizikové faktory vzniku akutního selhání ledvin ve studii identifikovány:

 1. chronické onemocnění ledvin
 2. chronické onemocnění ledvin, proteinurie, diabetes mellitus
 3. chronické onemocnění ledvin, arteriální hypertenze, proteinurie, diabetes mellitus
 4. chronické onemocnění ledvin, arteriální hypertenze, diabetes mellitus

4. U pacientů s velmi sníženou glomerulární filtrací (GF) v rámci chronického onemocnění ledvin stoupá riziko vzniku akutního selhání ledvin (proti nemocným s eGF 60 ml/min/1,73 m2):

 1. až čtyřnásobně
 2. dvou- až osminásobně
 3. až dvacetinásobně
 4. až čtyřicetinásobně

Multimodálni strategie dlouhodobé léčby chronického onemocnění ledvin

5. Nejúčinnější prokázaná antihypertenziva s antiproteinurickým účinkem jsou:

 1. beta-blokátory
 2. inhibitory ACE, blokátory receptoru AT1 pro angiotensin II
 3. diuretika
 4. centrální sympatolytika

6. Mezi významné rizikové faktory progrese chronické renální insuficience patří:

 1. hyperurikémie
 2. hyponatrémie
 3. hyperkalémie
 4. hypertenze a proteinurie

Je raloxifen účinný v léčbě osteoporózy postmenopauzálních žen s CKD?

7. Zvýšené riziko osteoporózy u postmenopauzálních žen s CKD může být způsobeno:

 1. poruchou metabolismu vitaminu D a hyperparatyreózou
 2. předčasnou menopauzou a nedostatečně korigovanou metabolickou acidózou
 3. všemi výše jmenovanými faktory současně

8. Podávání raloxifenu u žen s CKD a GF < 45 ml/min/1,73 m2 bylo spojeno se signifikantním vzestupem BMD v porovnání s ostatními skupinami v:

 1. oblasti krčku femuru
 2. v oblasti bederní páteře
 3. v oblasti trochanteru

Správné řešení z minulého čísla: 1c, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a

 • Kategorie: Komentované články