MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto

Interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 3, s. 33-36
Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 26-28
Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 3, s. 40-42
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 40-43