MUDr. Ivan Zahrádka

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Ivan Zahrádka je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36