Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 26-28
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36
Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 1, s. 17-19
Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 61-63
Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 4, s. 62-64