MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.

Klinika nefrologie VFN, Praha

MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 3, s. 49-50