Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha

Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 97-99
Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 99-100