MUDr. Vojtěch Krátký

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

MUDr. Vojtěch Krátký je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 1, s. 31-33