MUDr. Vojtěch Krátký, Ph.D.

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

MUDr. Vojtěch Krátký, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 1, s. 34-36
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 1, s. 31-33