Doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 5, s. 78-80
Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 6, s. 82-83
Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 5, s. 70-71

Zafrani L, Truffault L, Kreis H, et al. Incidence, risk factors and clinical consequences of neutropenia following kidney transplantation: a retrospective study. Am J Transplant 2009;9:1816–1825.