Doc. MUDr. Miroslava Horáčková , CSc.

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Doc. MUDr. Miroslava Horáčková , CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 4, s. 11-14