MUDr. Marek Novotný

Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha

MUDr. Marek Novotný je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 3, s. 34-36