RNDr. Zdenek Kubíček

Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP)

RNDr. Zdenek Kubíček je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: