MUDr. Zdeněk Hobzek

Hemodialyzační středisko Nemocnice Písek, a.s.

MUDr. Zdeněk Hobzek je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 97-99