Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský , CSc.

Klinika kardiologie IKEM, Praha

Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský , CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 3, s. 3-7