Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 5, s. 70-71