MUDr. Vladimír Hanzal

Klinika nefrologie IKEM, Praha

MUDr. Vladimír Hanzal je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 1, s. 17-19
Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 3, s. 47-48
Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 2, s. 29-30