MUDr. Vladimír Červeňák, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod, LF MU v Brně a FN u sv. Anny

MUDr. Vladimír Červeňák, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19