Prof. MUDr. Tomáš Zima , DrSc.

Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP)

Prof. MUDr. Tomáš Zima , DrSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: