MUDr. Tomáš Hanslík

I. chirurgická klinika, LF MU v Brně a FN u sv. Anny

MUDr. Tomáš Hanslík je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19