MUDr. Svatopluk Richter

Klinika radiologie a nukleární medicíny, LF MU a FN Brno

MUDr. Svatopluk Richter je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 10-13