MUDr. Šárka Štolbová

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

MUDr. Šárka Štolbová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 4, s. 14-17