doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D.

Nefrologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 4, s. 3-10