doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D.

Hemodialyzační středisko FN Hradec Králové

doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: