Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 4, s. 10-13
Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 1, s. 6-8