MUDr. Vojtěch Petr

Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha

MUDr. Vojtěch Petr je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 4, s. 32-33
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36