Ing Petr Moučka

Nefrologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Ing Petr Moučka je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 4, s. 3-10