MUDr. Petr Drenko

I. interní klinika LF v Plzni UK Praha a FN Plzeň

MUDr. Petr Drenko je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 2, s. 32-34