MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D.

I. interní klinika LF UK Praha a FN Plzeň

MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 2, s. 25-27