MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČHS ČLS JEP)

MUDr. Pavel Trunečka, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: