Mgr. Miroslava Matějková

Oddělení nutričních terapeutů VFN v Praze

Mgr. Miroslava Matějková je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 11-14