MUDr. Michal Schmalz

IKEM Praha, Klinika nefrologie

MUDr. Michal Schmalz je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 4, s. 28-30