MUDr. Martin Kment, Ph.D.

Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

MUDr. Martin Kment, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 1, s. 34-36