MUDr. Martin Janeček

Hemodialýza, Interní oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

MUDr. Martin Janeček je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 2, s. 26-31