MUDr. Libor Janoušek, Ph.D.

Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha

MUDr. Libor Janoušek, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 1, s. 15-16